Näringslivsdagens mässa invigs den 8 oktober kl. 13.30 av landshövding Berit Andnor Bylund.
Berit Andnor