Busstransport

Om intresse finns för busstransport efter Näringslivskvällens slut den 8 oktober kan detta förhandsbokas. Vid tillräckligt intresse arrangeras bussar till önskat Resecentrum inom länet till självkostnadspris. Anmäl ditt intresse senast den 2 oktober...