Årets huvudseminarium äger rum Fredagen den 12 oktober kl. 9.30-12.00.