Bästa monter 2013 vanns av
Förlags AB Albinsson & Sjöberg

Juryns motivering:

Årets vinnare har arbetat konsekvent under många år med att föra fram sitt budskap kopplat till ett tydligt tema. Monterns framtoning signalerar en stark attraktionskraft som tillsammans med företagets utomordentliga företrädare skapar en röd tråd till företagets produkter. Monter och företrädare bidrar till företagets starka varumärke.

boka-monter

Boka monter

boka-seminarie

Boka Huvudseminarium

hitta-hit

Hitta hit

program

Program

naringslivskvallen

Näringslivskväll

massutbildning

Mässutbildning