Vi arrangerar Näringslivsdagen

Näringslivdagen startade 2004 på initiativ av Karlskrona Företags- & Hantverksförening, KFH. Karlskrona kommun var genast positiva till förslaget och samarbetet har pågått sedan dess. KFH är projektledare för arrangemanget och har varit det sedan starten.

boka-monter

Boka monter

boka-seminarie

Boka Huvudseminarium

hitta-hit

Hitta hit

program

Program

naringslivskvallen

Näringslivskväll

massutbildning

Mässutbildning